Căutare
0
Coşul meu

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimat client,

Pentru că ești deja sau te vei înregistra pe site-ul www.artistulpescar.ro trebuie să știi că responsabilitatea mea în această colaborare implică și modul în care am grijă de datele tale personale. 
Prin urmare, începând cu data de 25 mai 2018, mă voi alinia la standardele europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date stipulate în Regulamentul 2016/679/UE.

Ca urmare îți menționez câteva aspecte importante

Scopul prelucrării datelor personale

   Colectez informații cu caracter personal atunci când te înregistrezi pe site-ul nostru, te loghezi, faci o comandă și atunci când te deconectezi. Informațiile colectate includ numele, CNP, adresa de facturare/livrare, adresa de e-mail si numărul tău de telefon. În plus, voi primi în mod automat și voi înregistra informații de la computer-ul și browser-ul tău, inclusiv adresa IP, software-ul și atributele hardware, precum și pagina solicitată.

    Scopul colectării datelor cu caracter personal este pentru a:

- Elibera facturi pe baza comenzilor primite
- Livra comanda
- Personaliza comanda ta și pentru a răspunde nevoilor individuale
- Furniza conținut publicitar personalizat
- Îmbunătății site-ul nostru
- Îmbunătății serviciul clienți și nevoile de asistență
- Contacta prin e-mail
- Administra o promovare sau un sondaj

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele mentionate mai sus, o vom realiza numai în funcție de aprobarea ta în prealabil.


Drepturile tale


Noul Regulament conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal. Mai jos, pe scurt, îți explicăm drepturile tale:
 - Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să îți oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate
 - Dreptul la portabilitate se referă la faptul că poți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator
- Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru
- Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte
- Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că ai dreptul să îți ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale
- Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea
- Contact și suport privind datele tale

Toate aceste drepturi le poți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă prin e-mail contact@artistulpescar.ro sau prin posta la adresa sediului str. Holdelor nr. 3, Bl. B29, Sc.A, Ap.13  Timisoara 300270 jud Timis.


Dacă ești de părere că ți-am încălcat vreun drept privind acest subiect, te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Nu în ultimul rând, ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor tale personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.


Îți mulțumim pentru încrederea acordata,
Artistul Pescar